SINGLE DANCE

1 TANEC/1 DANCE ___________200,-/9 EUR

SALSA OPEN_______________250,-/10 EUR

5 TANCŮ/5 DANCES___________800,-/33 EUR (STT a LAT se nesčítá)


MULTIDANCE

2 DANCE CHALLENGE______________________________________500,-/21 EUR

NEWCOMER, 3 DANCE CHALLENGE______________________________600,-/25 EUR

PREBRONZE, 4 DANCE CHALLENGE ______________________________700,-/29 EUR

SILVER OPEN, GOLD STAR, PLATINUM, CHAMPIONS LEAGE________________ 800,-/33 EUR

SCHOLARSHIP__________________________________________1000,-/41 EUR

BRONZE FULL RANKING_____________________________________600,-/25 EUR

SILVER FULL RANKING, GOLD FULL RANKING________________________700,-/29 EURStartovné bude možné zaplatit pouze PŘEVODEM na účet 275432347/0300 (do poznámky napište SOUTĚŽ) a to z praktických důvodů. Při platbách v hotovosti na místě se celá registrace prodlužuje.

Přihlašování v rezervačním systému je možné do pátku 26. srpna.

Pokud se budete chtít přihlásit až po tomto datu, je to možné po dohodě s organizátory na likecup@seznam.cz

CENY v takové hodnotě, v jaké je vidíte výše, jsou také platné pouze do data 26. srpna 2000 (připsání na náš účet, nebo doklad o odeslání z vašeho účtu).

Po tomto datu se ceny navyšují o 20 %.

STORNO POPLATKY:

S platbami je možné manipulovat do data 26. srpna 2022 bez storno podmínek.

Po tomto datu zrušení účasti podléhá 100% stornu.

Každá soutěž vyžaduje obrovské finanční náklady, které nepokryje ani startovné, proto toto opatření. Děkujeme za pochopení.

___________________________________________________________

It will be possible to pay the entry fee only by TRANSFER to account 

IBAN                                                                                                                                                                                                CZ71 0300 0000 0002 7543 2347

BIC/SWIFT                                                                                                                                                                      CEKOCZPP 

(write COMPETITION in the note) for practical reasons. 

Cash payment on site will not be possible . Check-in  is possible until Friday, August 26. 

If you want to register after this date, contact us by e-mail  likecup@seznam.cz .

PRICES in the value you see above are also valid only until August 26 (credited to our account, or proof of shipment from your account). After this date, prices increase by 20%.

CANCEL FEES: 

Payments can be handled until August 26, 2022 without cancellation conditions. 

After this date, cancellation of participation is subject to 100% cancellation. 

Each competition requires huge financial costs, which are not even covered by the entry fee, hence this measure. Thank you for your understanding.