INFORMACE/INFORMATION

Předběžný harmonogram soutěže

Doba pokročila a ani harmonogramy už si nevytváříme sami, ale existují programy, které chytré mozky vymyslely. Samotnou mě překvapilo, že konec soutěže vypadá až na 21:00. Zkušenost máme takovou, že se všechno trošku urychluje (moderátor Michal Kurtiš je na to skvělý) a pravděpodobně ještě dojde k nějakým změnám, znáte to... Ale raději počítejte s touto verzí. Těšíme se na vás moc a moc.


Time has progressed and we don't even create our own schedules anymore, but there are programs that smart minds have come up with. I was surprised by the fact that the end of the competition seems to be at 21:00. Our experience is that everything speeds up a bit (moderator Michal Kurtiš is great for that) and there will probably be some changes, you know...

But you better count on this version. We look forward to seeing you very much.

DATUM/DATE: 

Sobota 2. září 2023/Saturday 2nd September,2023

VSTUPNÉ pro veřejnost: 100,- bez rezervace místa v předprodeji ZDE, na místě 200,- Předprodej končí ve středu 30.8. Na základě vaší objednávky a platby převodem budete při vstupu vyhledáni v seznamu a dostanete pásek na ruku.

Entry for public: 100,- (entry only without seat reservation) buy HERE , at the venue of the event 200,-. Pre-sale ends on Wednesday 30.8. Based on your order and payment by bank transfer, you will be searched on the list and given a wristband upon entry.

REZERVACE MÍST U STOLU: 100,- na osobu /soutěžící, 200,-na osobu /divák. Rezervujte ZDE.

Stůl je pro 4 osoby. Na stole budou připraveny 2 lahve vody a i lahev Prossecco či sektu. Zakoupenou vstupenku nedostanete fyzicky, na místě (u vstupu ve foyer) vás děvčata vyhledají v seznamu, řeknou vám číslo stolu a dostanete pásek na ruku.

Na místě nebudou vstupenky ke stolu v prodeji. 

TABLES: 100,-per seat / dancer, 200,- per seat / spectator. You can book HERE.

The table is for 4 people. 2 bottles of water and a bottle of Prossecco or sparkling wine will be prepared on the table.  You will not receive the purchased ticket physically, on the spot (at the entrance to the foyer) the girls will look you up in the list, tell you the table number and you will receive a wristband.

MÍSTO/PLACE:

FOYER multifunkční auly GONG, DOV Ostrava - najdete ZDE

Adresa pro zadání do navigace: Ruská 2993, 703 00 Ostrava-Vítkovice

V přízemí budovy najdete PIZZERII, kde také nabízejí teplou kuchyni. PIZZA BAR is situated in the same building.

DOV nabízí v tomtéž areálu také ubytování. The same place offer you the accomodation to.

Občerstvení přímo na sále bude provozovat GURMET CAFE - vše včetně, sendvičů, guláše, ovoce, quessadilly, kávičky, koláčků, nealko, alko. Refreshments directly in the hall will be operated by the GURMET CAFE - sandwiches, goulash, fruit, quessadilla, coffee, cakes, non-alcoholic, alcoholic.POROTA/JUDGES:

Kristýna Mücková

Marek Hila 

Katarzyna Niedobová

Karel a Leona Bankovi

Miroslav Kuchař

Walter Elschek

Eva Bartuňková

Petr Zabystrzan

Změny jsou možné.